PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES – MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES

DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’incèndis forestals, sobre modificació del periode de cremes per a gener 2018

ENTRADA EN VIGOR: DIMARTS 30 DE GENER DE 2018

Establir, en tant no es publique una nova resolució, i per a la crema de margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carriçals o matolls lligada a qualsevol tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o altres, en terrenys forestals, o colindants o amb proximitat inferior a 500 metres d’aquestos, les seguents condicions:

CONDICIONS DE CREMA

1. SOLS es podrán realitzar aquetes en NIVELL DE PREEMERGENCIA 1 per risc de incèndis forestals, determinat per el órgan competent. Es d’aplicació general, a tots els municipis DISPOSEN O NO de PLÁ LOCAL DE CREMES APROBAT.

2. HORARI DE CREMES entre l’orto(eixida del sol) i les 13:00 hores. Moment en que la crema ha d’estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDEN PROHIBIDES LES CREMES en periodE comprés entre el DIJOUS SANT (29 de març) i DILLUNS DE SANT VICENT (9 d’abril).

La resta de condicions per a la realització de cremes es manté segons lo establit en la normativa vigent i als plans locals de cremes.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS


MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 5 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018

ENTRADA EN VIGOR: MARTES 30 DE ENERO DE 2018

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE QUEMA

1. SOLO se podrán realizar dichas quemas en NIVEL DE PREEMERGENCIA 1 por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente. Es de aplicación general, a todos los municipios DISPONGAN O NO o de PLAN LOCAL DE QUEMAS APROBADO.

2. HORARIO DE QUEMAS entre el orto(salida del sol) y las 13:00 horas. Momento en el cual dicha quema debe estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDAN PROHIBIDAS LAS QUEMAS en el periodo comprendido entre el JUEVES SANTO (29 de marzo) y el LUNES DE SAN VICENTE (9 de abril).

El resto de condiciones para la realización de las quemas se mantienen según lo establecido tanto en la normativa vigente como en los planes locales de quemas.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS

PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ DEL PLÀ DE CREMES – MODIFICACIÓN DEL PLAN DE QUEMAS

NO S’AUTORITZA CAP TIPUS DE CREMA

En terrenys forestals, colindants o en una proximitat menor a 500 metres. Margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, canyars o matolls. 

A PARTIR DEL 6 DE GENER I DE MANERA INDEFINIDA.

FINS QUE CANVÍEN LES CONDICIONS DE RISC O ES MODIFIQUE PER UN ALTRA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

 

NO SE AUTORIZA NINGÚN TIPO DE QUEMA

En terrenos forestales, colindantes o en una proximidad menor de 500 metros. Márgenes de cultivo o restos agrícolas o forestales, cañares o matorrales. 

A PARTIR DEL 6 DE ENERO DE FORMA INDEFINIDA.

HASTA QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES DE RIESGO O SE MODIFIQUEN MEDIANTE OTRA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

RESOLUCIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

?

PARTIDA DELS ASCAIG CAMÍ TALLAT PER CAIGUDA D’UN ARBRE – PARTIDA DELS ASCAIG CAMINO CORTADO POR CAÍDA DE UN ÁRBOL

VÍA DE SERVICI AUTOVÍA A-35 TALLADA AL TRANSIT EN LA PARTIDA DELS ASCAIG PER CAIGUDA D’UN ARBRE A CONSECUÈNCIA DEL FORT VENT DES DE LA VILLA CONCEPCIÓ FINS EL BARRANC DEL TOLLO.

VÍA DE SERVICIO AUTOVÍA A-35 CORTADA AL TRÁFICO EN LA PARTIDA DELS ASCAIG POR CAÍDA DE UN ÁRBOL COMO CONSECUENCIA DEL FUERTE VIENTO,  DESDE LA VILLA CONCEPCIÓN HASTA EL BARRANCO DEL TOLLO.

Captura de pantalla (83)

mostra_agroalimentaria_2017_1

II MOSTRA AGROALIMENTARIA DE LA COSTERA – COMO LLEGAR y DONDE ESTACIONAR / COM ARRIBAR i ON ESTACIONAR -.

MOSTRA GASTRONÒMICA

RECOMENDACIONES / RECOMANACIONS:

– PROHIBICIÓN ESTACIONAMIENTOS EN RECINTO DE LA MOSTRA DESDE LAS 14:00 h. DEL VIERNES 21 A LAS 24 h. DEL DOMINGO 23.

– PROHIBICIÓ ESTACIONAMENTS EN RECINTE DE LA MOSTRA DES DE LES 14:00 h. DEL DIVENDRES 21 FINS LES 24 h. DEL DIUMENGE 23.

—————————————————————––

– UTILICE EL ITINERARIO RECOMENDADO Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO HABILITADAS.

– UTILITZE L’ITINERARI RECOMANAT I ZONES D’ESTACIONAMENT HABILITADES.

—————————————————————–

– EN CASO DE INCIDENCIAS CONTACTE CON POLICÍA LOCAL DE VALLADA.

 TLF 670 474 007 (24 horas).

– EN CAS D’INCIDÈNCIES CONTACTE AMB POLICÍA LOCAL DE VALLADA.

TEL 670 474 007 (24 hores).

 

——————————————————————

POLICÍA LOCAL DE VALLADA LES DESEA QUE DISFRUTEN DE LA MOSTRA.

POLICIA LOCAL DE VALLADA ELS DESITJA QUE DISFRUTEN DE LA MOSTRA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senal-parada-bus 2

Parada BUS RENFE durant L’ENTRADA MOROS I CRISTIANS.

Amb motiu de l’Entrada de Moros i Cristians dissabte 16/setembre/2017, l’autobus que cubrix el SERVICI DE RENFE <NO ACCEDIRÀ AL TRIANGLE> en els seguents horaris:

– DESTINACIÓ MOIXENT: 19:02 i 21:38 hores.

– DESTINACIÓ VALÈNCIA: 19:13 i 21:46 hores.

Els usuaris podràn utilitzar este servici en la GASOLINERA DE VALLADA.

Disculpen les molèsties.

 

Con motivo de la Entrada de Miros i Cristians sábado 16/septiembre/2017, el autovús que cubre el SERVICIO DE RENFE <NO ACCEDERÁ AL TRIÁNGULO> en los siguentes horarios:

– DESTINO MOIXENT: 19:02 i 21:38 hores.

– DESTINO VALENCIA: 19:13 i 21:46 hores.

Los usuarios podrán utilizar este servicio en la GASOLINERA DE VALLADA.

Disculpen las molestias.

IMG_20170913_101928

CONDOLÈNCIES

Des de POLICIA LOCAL VALLADA volem transmetre les nostres condolències als familiars, companys de CNP, per la mort en actuació policial, del company BLAS ahir a la ciutat de València. Una forta abraçada.

IMG_20170913_101928

1 2 3 4 5 6 12