ext-feten--575x323

ZONA DE SEGURIDAD ESPECTÁCULOS POLIDEPORTIVO – ZONA DE SEGURETAT ESPECTACLES POLIESPORTIU

Captura de pantalla (4)

 

ZONA DE SEGURETAT ALS ESPECTACLES DEL POLIESPORTIU, lliure de vehícles i amb accés ÚNICAMENT PER A VIANANTS I servicis de seguretat i emergènciesDES DE LES 21 hores fins que acaben els espectacles.

GRACIES PER LA SEUA COL.LABORACIÓ.

– ZONA DE SEGURIDAD EN LOS ESPECTÁCULOS DEL POLIDEPORTIVO, libre de vehículos y accesible ÚNICAMENTE PARA PEATONES y servicios de seguridad y emergenciasDESDE LAS 21 HORAS hasta final de los espectáculos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

PROHIBIDO ESTACIONAR BOUS AL CARRER

PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENTS BOUS AL CARRER – PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO BOUS AL CARRER

MODALITAT DEL FESTEIG TAURÍ: BOU EN CORDA.

HORARIDE 19:00 A 20:00 HORES.

CARRERS AFECTATS: Av. Molinets – c/ Virgen de Gracia – c/ Vicente Galiana – Plaza Mayor – c/ San Vicente – c/ San Pedro – c/ Comandante Cirujeda – Plaza D. Ramón Martí – c/ San Bartolomé – c/ San Ramón – c/ Santa Teresa – c/ Reyes Católicos – c/ El Mig – c/ Purísima – c/ San Francisco – c/ Padre Victorio – c/ Héroes de Ifni – Av. Diputación – c/ Pare Presentat

 Captura de pantalla (11)
ciclisme-2-300x300

PROHIBICIÓN ESTACIONAMIENTO Y CORTE DE CIRCULACIÓN PRUEBA DEPORTIVA – PROHIBICIÓ ESTACIONAMENT I TALL DE CIRCULACIÓ PROVA ESPORTIVA

CALLE CORTADAPROHIB ESTAC

 

 

 

 

 

XXX Trofeo de Ciclismo Fira d’Agost Élite-Sub 23 nacional

 

VIERNES 17/AGOSTO/2018  DIVENDRES 17/AGOST/2018

DE 11:00 A 13:00

CALLES AFECTADAS – CARRERS AFECTATS

Av. Guardía Civil – C/ Lope de Vega – Paseo Valencia – Camí Ermita

ALT DEL CAMPELLO

HORARIO PREVISTO ORGANIZACIÓN – HORARI PREVIST ORGANITZACIÓ

ENTRE LAS 12:00/12:35 horas. – ENTRE LES 12:00/12:35 hores.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN – GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ

PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES – MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES

DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’incèndis forestals, sobre modificació del periode de cremes per a gener 2018

ENTRADA EN VIGOR: DIMARTS 30 DE GENER DE 2018

Establir, en tant no es publique una nova resolució, i per a la crema de margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carriçals o matolls lligada a qualsevol tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o altres, en terrenys forestals, o colindants o amb proximitat inferior a 500 metres d’aquestos, les seguents condicions:

CONDICIONS DE CREMA

1. SOLS es podrán realitzar aquetes en NIVELL DE PREEMERGENCIA 1 per risc de incèndis forestals, determinat per el órgan competent. Es d’aplicació general, a tots els municipis DISPOSEN O NO de PLÁ LOCAL DE CREMES APROBAT.

2. HORARI DE CREMES entre l’orto(eixida del sol) i les 13:00 hores. Moment en que la crema ha d’estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDEN PROHIBIDES LES CREMES en periodE comprés entre el DIJOUS SANT (29 de març) i DILLUNS DE SANT VICENT (9 d’abril).

La resta de condicions per a la realització de cremes es manté segons lo establit en la normativa vigent i als plans locals de cremes.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS


MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 5 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018

ENTRADA EN VIGOR: MARTES 30 DE ENERO DE 2018

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE QUEMA

1. SOLO se podrán realizar dichas quemas en NIVEL DE PREEMERGENCIA 1 por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente. Es de aplicación general, a todos los municipios DISPONGAN O NO o de PLAN LOCAL DE QUEMAS APROBADO.

2. HORARIO DE QUEMAS entre el orto(salida del sol) y las 13:00 horas. Momento en el cual dicha quema debe estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDAN PROHIBIDAS LAS QUEMAS en el periodo comprendido entre el JUEVES SANTO (29 de marzo) y el LUNES DE SAN VICENTE (9 de abril).

El resto de condiciones para la realización de las quemas se mantienen según lo establecido tanto en la normativa vigente como en los planes locales de quemas.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS

PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ DEL PLÀ DE CREMES – MODIFICACIÓN DEL PLAN DE QUEMAS

NO S’AUTORITZA CAP TIPUS DE CREMA

En terrenys forestals, colindants o en una proximitat menor a 500 metres. Margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, canyars o matolls. 

A PARTIR DEL 6 DE GENER I DE MANERA INDEFINIDA.

FINS QUE CANVÍEN LES CONDICIONS DE RISC O ES MODIFIQUE PER UN ALTRA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

 

NO SE AUTORIZA NINGÚN TIPO DE QUEMA

En terrenos forestales, colindantes o en una proximidad menor de 500 metros. Márgenes de cultivo o restos agrícolas o forestales, cañares o matorrales. 

A PARTIR DEL 6 DE ENERO DE FORMA INDEFINIDA.

HASTA QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES DE RIESGO O SE MODIFIQUEN MEDIANTE OTRA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

RESOLUCIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

?

PARTIDA DELS ASCAIG CAMÍ TALLAT PER CAIGUDA D’UN ARBRE – PARTIDA DELS ASCAIG CAMINO CORTADO POR CAÍDA DE UN ÁRBOL

VÍA DE SERVICI AUTOVÍA A-35 TALLADA AL TRANSIT EN LA PARTIDA DELS ASCAIG PER CAIGUDA D’UN ARBRE A CONSECUÈNCIA DEL FORT VENT DES DE LA VILLA CONCEPCIÓ FINS EL BARRANC DEL TOLLO.

VÍA DE SERVICIO AUTOVÍA A-35 CORTADA AL TRÁFICO EN LA PARTIDA DELS ASCAIG POR CAÍDA DE UN ÁRBOL COMO CONSECUENCIA DEL FUERTE VIENTO,  DESDE LA VILLA CONCEPCIÓN HASTA EL BARRANCO DEL TOLLO.

Captura de pantalla (83)

1 2 3 4 5 12