PL-COLOR GRACIES

AGRAIMENT – AGRADECIMIENTO

DES DE LA POLICIA LOCAL DE VALLADA VOLEM AGRAIR EL COMPORTAMENT DE LA POBLACIÓ, AIXÍ COM AQUELLES PERSONES QUE ENS HAN VISITAT DURANT LES FESTES PATRONALS. EL QUE HA FET POSSIBLE QUE HÀGEM HAGUT D’INTERVINDRE EN COMPTADES OCASIONS.

ENHORABONA A TOTS, PEL CIVISME I RESPECTE MOSTRAT.

PL-COLOR GRACIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA POLICÍA LOCAL DE VALLADA QUEREMOS AGRADECER EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLAS PERSONAS QUE NOS HAN VISITADO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES. LO QUE HA HECHO POSIBLE QUE HAYAMOS TENIDO QUE INTERVENIR EN CONTADAS OCASIONES.

ENHORABUENA A TODOS, POR EL CIVISMO Y RESPETO MOSTRADO.