?

PARTIDA DELS ASCAIG CAMÍ TALLAT PER CAIGUDA D’UN ARBRE – PARTIDA DELS ASCAIG CAMINO CORTADO POR CAÍDA DE UN ÁRBOL

VÍA DE SERVICI AUTOVÍA A-35 TALLADA AL TRANSIT EN LA PARTIDA DELS ASCAIG PER CAIGUDA D’UN ARBRE A CONSECUÈNCIA DEL FORT VENT DES DE LA VILLA CONCEPCIÓ FINS EL BARRANC DEL TOLLO.

VÍA DE SERVICIO AUTOVÍA A-35 CORTADA AL TRÁFICO EN LA PARTIDA DELS ASCAIG POR CAÍDA DE UN ÁRBOL COMO CONSECUENCIA DEL FUERTE VIENTO,  DESDE LA VILLA CONCEPCIÓN HASTA EL BARRANCO DEL TOLLO.

Captura de pantalla (83)