Category Archives: NOVEDADES

contrlchip1

Localitzem un pastor alemà perdut a Vallada.

Gracies a la colaboració ciutadana s’ha recuperat MAX un pastor alemà perdut a la partida El Tollo.

 

IMG-20190501-WA0052

Es localitza la propietaria per mitja del Nº d’identificació de l’animal <xip>,  que es fa càrrec del gos.

AGRAÏR AL VEÍ que ens ha passat l’avis.

Es MOLT IMPORTANT identificar els teus animals a més de obligatori, en aquestes situacions ens facilita localitzar al propietario.

IMG_20190405_170619

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Hui divendres s’ha celebrat a l’Ajuntament de Vallada la Junta Local de Seguretat, amb l’assistència del Subdelegat del Govern en la província de València José Roberto González Cachorro. L’Alcaldessa de Vallada Mª José Tortosa Tortosa, el Regidor de Seguretat Ciutadana Sergio Pelejero i representants de la Delegació del Govern, el Tinent de la Guàrdia Civil de Canals, el Comandant del Puesto Auxiliar de Vallada, l’Inspector de la Unitat adscrita del CNP, a la Comunitat Valenciana i l’Oficial en cap de Policia Local de Vallada.

IMG_20190405_144616
En aquesta reunió s’han tractat diversos assumptes relacionats amb la seguretat del municipi, especialment pel que fa a robatoris als domicilis i al camp. També s’ha tractat la situació de les víctimes de la violència de gènere, la seua protecció i l’ampliació de recursos al seu abast, pels últims canvis normatius.

El Subdelegat del Govern i l’Alcaldessa de Vallada han destacat el treball i coordinació de les Forces i Cossos de Seguretat al municipi, i que cal continuar per millorar la seguretat dels nostres veïns i veïnes.

 

PL-COLOR GRACIES

AGRAIMENT – AGRADECIMIENTO

DES DE LA POLICIA LOCAL DE VALLADA VOLEM AGRAIR EL COMPORTAMENT DE LA POBLACIÓ, AIXÍ COM AQUELLES PERSONES QUE ENS HAN VISITAT DURANT LES FESTES PATRONALS. EL QUE HA FET POSSIBLE QUE HÀGEM HAGUT D’INTERVINDRE EN COMPTADES OCASIONS.

ENHORABONA A TOTS, PEL CIVISME I RESPECTE MOSTRAT.

PL-COLOR GRACIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA POLICÍA LOCAL DE VALLADA QUEREMOS AGRADECER EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLAS PERSONAS QUE NOS HAN VISITADO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES. LO QUE HA HECHO POSIBLE QUE HAYAMOS TENIDO QUE INTERVENIR EN CONTADAS OCASIONES.

ENHORABUENA A TODOS, POR EL CIVISMO Y RESPETO MOSTRADO.

ext-feten--575x323

ZONA DE SEGURIDAD ESPECTÁCULOS POLIDEPORTIVO – ZONA DE SEGURETAT ESPECTACLES POLIESPORTIU

Captura de pantalla (4)

 

ZONA DE SEGURETAT ALS ESPECTACLES DEL POLIESPORTIU, lliure de vehícles i amb accés ÚNICAMENT PER A VIANANTS I servicis de seguretat i emergènciesDES DE LES 21 hores fins que acaben els espectacles.

GRACIES PER LA SEUA COL.LABORACIÓ.

– ZONA DE SEGURIDAD EN LOS ESPECTÁCULOS DEL POLIDEPORTIVO, libre de vehículos y accesible ÚNICAMENTE PARA PEATONES y servicios de seguridad y emergenciasDESDE LAS 21 HORAS hasta final de los espectáculos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

PROHIBIDO ESTACIONAR BOUS AL CARRER

PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENTS BOUS AL CARRER – PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO BOUS AL CARRER

MODALITAT DEL FESTEIG TAURÍ: BOU EN CORDA.

HORARIDE 19:00 A 20:00 HORES.

CARRERS AFECTATS: Av. Molinets – c/ Virgen de Gracia – c/ Vicente Galiana – Plaza Mayor – c/ San Vicente – c/ San Pedro – c/ Comandante Cirujeda – Plaza D. Ramón Martí – c/ San Bartolomé – c/ San Ramón – c/ Santa Teresa – c/ Reyes Católicos – c/ El Mig – c/ Purísima – c/ San Francisco – c/ Padre Victorio – c/ Héroes de Ifni – Av. Diputación – c/ Pare Presentat

 Captura de pantalla (11)
PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES – MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES

DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’incèndis forestals, sobre modificació del periode de cremes per a gener 2018

ENTRADA EN VIGOR: DIMARTS 30 DE GENER DE 2018

Establir, en tant no es publique una nova resolució, i per a la crema de margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carriçals o matolls lligada a qualsevol tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o altres, en terrenys forestals, o colindants o amb proximitat inferior a 500 metres d’aquestos, les seguents condicions:

CONDICIONS DE CREMA

1. SOLS es podrán realitzar aquetes en NIVELL DE PREEMERGENCIA 1 per risc de incèndis forestals, determinat per el órgan competent. Es d’aplicació general, a tots els municipis DISPOSEN O NO de PLÁ LOCAL DE CREMES APROBAT.

2. HORARI DE CREMES entre l’orto(eixida del sol) i les 13:00 hores. Moment en que la crema ha d’estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDEN PROHIBIDES LES CREMES en periodE comprés entre el DIJOUS SANT (29 de març) i DILLUNS DE SANT VICENT (9 d’abril).

La resta de condicions per a la realització de cremes es manté segons lo establit en la normativa vigent i als plans locals de cremes.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS


MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 5 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018

ENTRADA EN VIGOR: MARTES 30 DE ENERO DE 2018

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE QUEMA

1. SOLO se podrán realizar dichas quemas en NIVEL DE PREEMERGENCIA 1 por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente. Es de aplicación general, a todos los municipios DISPONGAN O NO o de PLAN LOCAL DE QUEMAS APROBADO.

2. HORARIO DE QUEMAS entre el orto(salida del sol) y las 13:00 horas. Momento en el cual dicha quema debe estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDAN PROHIBIDAS LAS QUEMAS en el periodo comprendido entre el JUEVES SANTO (29 de marzo) y el LUNES DE SAN VICENTE (9 de abril).

El resto de condiciones para la realización de las quemas se mantienen según lo establecido tanto en la normativa vigente como en los planes locales de quemas.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS

1 2 3 5